Category: Polski

Co to jest Airsoft?

Co to jest Airsoft? Airsoft jest symulacj? pola walki odgrywan? za pomoc? elektrycznych (AEG, AEP, LPEG, MPEG), gazowych (GBB, GNB, Co2) i spr??ynowych replik broni. G?ównie s? to kopie prawdziwych broni, które s? u?ywane w armiach na ca?ym ?wiecie na

Posted in Polski Tagged with:

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ?

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ? Postanowi?e? stworzy? dru?yn? lub grup? airsoftow??  Efektywny dru?yny maj? co? wi?cej ni? tylko kilku strzelców, którzy my?l?, ?e s? wspaniali.  Dru?yna powinna sk?ada? si? z ró?nych ludzi o ró?nych specjalno?ciach, Dowodzona przez lidera, który zdaje

Posted in Polski Tagged with: